Silva Moncada, Julissa, UNAN-Managua/FAREM-Estelí, Nicaragua